Op deze pagina plaatsen we documenten over Zonnepark Noordbroek, zoals presentaties en verslagen van informatieavonden. We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen beantwoorden. Deze pagina vindt u hier.

Principeverzoeken

Op 20 januari 2022 dienden we een principeverzoek in bij de gemeente Midden-Groningen voor een plan voor een zonnepark van 38 hectare. Hieraan heeft de gemeente geen medewerking verleend. In juni 2023 dienden we opnieuw een principeverzoek in, maar dan voor een zonnepark van 14,7 hectare. Hieronder vindt u beide plannen waarvoor we een princiepverzoek hebben ingediend.

Project- en participatieplan Zonnepark Noordbroek (juni 2023) Project- en participatieplan Zonnepark Noordbroek (20 januari 2022)