Over ons

Duurzaam Menterwolde, Novar en Pure Energie zijn gezamenlijk de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek. Hieronder stellen we ons voor.

Duurzaam Menterwolde

Duurzaam Menterwolde is een lokale energiecoöperatie in de gemeente Midden-Groningen, die zich met eigen projecten inzet voor de verduurzaming van de energievoorziening en voor het terugdringen van de uitstoot van CO2 (broeikasgas) in de regio. Ook gaan zij samenwerkingsverbanden aan met andere initiatiefnemers voor de ontwikkeling en uitvoering van duurzame projecten, waarbij zij nadrukkelijk streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. Duurzaam Menterwolde is ervan overtuigd dat de lokale energietransitie alleen kan slagen als inwoners zijn betrokken bij lokale, duurzame projecten. 

Klik hier voor de website van Duurzaam Menterwolde.

Logo Duurzaam Menterwolde 1

Novar

Wij zijn Novar (voorheen Solarfields) een duurzaam energiebedrijf uit Groningen. Wij realiseren grootschalige groene-energieprojecten, zoals zonneparken en zonnedaken. Van business case tot financiering. Van vergunning tot een goede inpassing in het landschap. Van het realiseren van jullie eigen zonnepark tot slim beheer. Dat doen we met jarenlange ervaring, nieuwe technologie en met een flinke dosis daadkracht. Samen, met nieuwe energie.

Wij geloven in de kracht van coöperaties: initiatieven dichtbij huis, die de wereld duurzamer maken en waar de omgeving van profiteert. Daarom ondersteunt Novar energiecoöperaties, van idee tot realisatie. Participatie staat centraal in onze aanpak. De komst van een zonnepark heeft impact op de lokale omgeving. Om een project te laten slagen, nemen we iedereen in de directe omgeving zo vroeg mogelijk mee, in de ideeën, plannen en het ontwerp van het project. We doen het samen, met initiatiefnemers, bewoners, bedrijven en gemeente. Daarbij geven we niet alleen alle ruimte om mee te denken, maar kijken we ook hoe iedereen eerlijk kan delen in de opbrengsten. Want alleen samen versnellen we de energietransitie.

Klik hier voor de website van Novar.

LogoOrangeNovar Logo Orange RGB 1

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al 25 jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het leveren van groene stroom. Inmiddels levert Pure Energie ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving.

Klik hier voor de website van Pure Energie.

Logo Pure Energie 2022 1