Over ons

Familie Ten Have

Het plan voor het zonnepark is een idee van familie Ten Have. Familie Ten Have heeft een akkerbouwbedrijf en de zorgboerderij Fenna Heerd in Noordbroek. Net als hun omgeving hebben zij direct te maken met de gevolgen van de aardgaswinning en staan zij achter het besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen af te bouwen en uiteindelijk te stoppen. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn zij van mening dat zij ook in hun eigen omgeving moeten kijken naar alternatieve bronnen van energie, zoals zonne-energie. Dit doen zij al met zonnepanelen op de eigen daken, maar zij hebben nu ook het plan opgevat om zonnepanelen te plaatsen op een perceel langs de Pastorieweg (ten oosten van de N33). Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het zonnepark moet bijdragen aan de natuur en meerwaarde hebben voor hun eigen dorp Noordbroek.

Daarnaast heeft de familie Ten Have geen opvolging in hun akkerbouwbedrijf. Door de komst van het zonnepark hopen zij een generatie te kunnen overbruggen, zodat hun kleinkinderen straks de keuze hebben om het boerenbedrijf voort te zetten. 

Duurzaam Menterwolde

Duurzaam Menterwolde is een lokale energiecoöperatie in de gemeente Midden-Groningen, die zich met eigen projecten inzet voor de verduurzaming van de energievoorziening en voor het terugdringen van de uitstoot van CO2 (broeikasgas) in de regio. Ook gaan zij samenwerkingsverbanden aan met andere initiatiefnemers voor de ontwikkeling en uitvoering van duurzame projecten, waarbij zij nadrukkelijk streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. Duurzaam Menterwolde is ervan overtuigd dat de lokale energietransitie alleen kan slagen als inwoners zijn betrokken bij lokale, duurzame projecten. 

Klik hier voor de website van Duurzaam Menterwolde

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al 25 jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het leveren van groene stroom. Inmiddels levert Pure Energie ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving.

Klik hier voor de website van Pure Energie