Stand van zaken

Laatste update: 23 februari 2023

Bijeenkomst over besteding opbrengsten Zonnepark Noordbroek
Op 2 februari 2023 organiseerden we een bijeenkomst om met de omgeving te bespreken waaraan de opbrengsten van het zonnepark kunnen worden besteed. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht

Landschappelijke inpassing: aandacht voor omwonenden, open landschap en akkervogels
In het landschappelijk inpassingsplan houden we er rekening mee dat het zicht op de panelen voor omwonenden zo beperkt mogelijk is, dat het open landschap zoveel mogelijk behouden blijft en dat een flink deel van het plangebied van het zonnepark geschikt is voor akkervogels. Dit zijn aandachtspunten die omwonenden en maatschappelijke organisaties ons meegaven. Met name voor de akkervogels heeft Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels ons goed van advies voorzien. Lees meer over het landschappelijk inpassingsplan op deze pagina.

In gesprek met gemeente over omgevingsvergunning
We proberen een omgevingsvergunning voor het zonnepark te krijgen, zodat we het kunnen bouwen zoals in het landschappelijk inpassingsplan staat beschreven. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente Midden-Groningen. Meer daarover leest u in de nieuwsberichten hieronder.

Planning
Een exacte planning voor het zonnepark is er nog niet. Pas als de gemeente een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleend, kunnen wij een exacte planning afgeven. Relevante documenten over het zonnepark vindt u 
hier