Stand van zaken

Laatste update: 11 juli 2023

Van 38 hectare naar 14,7 hectare
Omdat de kans op medewerking van de gemeente erg klein lijkt, hebben wij geconcludeerd dat het praktisch lijkt om ons plan te verkleinen.  In plaats van een plan voor 38 hectare, hebben we nu een plan voor een zonnepark van circa 11 hectare groot met daarbij circa 3,7 hectare voor landschappelijke inpassing en ecologische versterking. Dat maakt het totale plangebied voor dit kleinere plan circa 14,7 hectare groot. Hiermee gebruiken we het westelijke deel van ons oorspronkelijke plangebied van 38 hectare. Dit kleinere plan ligt wel volledig in het zoekgebied dat door de gemeente is aangewezen. 

Principeverzoek ingediend
We hebben hiervoor een plan op hoofdlijnen. Voor dit plan hebben we onlangs een principeverzoek ingediend bij de gemeente Midden-Groningen. Daar zal de gemeente nog inhoudelijk op moeten reageren. Als er een positieve reactie van de gemeente komt, kunnen we het plan verder uitwerken en op weg naar de aanvraag voor een omgevingsvergunning. We hebben uiteindelijk een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te mogen bouwen.

Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.