Stand van zaken

Laatste update: 20 december 2023

Voorlopige aanvraag omgevingsvergunning ingediend
Recent hebben we voor ons plan een voorlopige aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Midden-Groningen. Dit is nog geen volledige aanvraag. Ons plan moet nog verder worden uitgewerkt en daar blijven we de omgeving bij betrekken. De reden dat we nu al wel een voorlopige aanvraag hebben ingediend, is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. In dit nieuwsbericht leggen we dit uit. 

Verder met uitwerking, aanvraag later aanvullen
Hoewel deze voorlopige aanvraag van de omgevingsvergunning misschien een grote vervolgstap lijkt, is dat het niet. Deze stap is puur bedoeld om voortgang van ons zonnepark mogelijk te houden. We gaan nu eerst door op de weg die we zijn ingeslagen: met betrokkenheid van de omgeving en in afstemming met de provincie en gemeente ons plan verder uitwerken. Daarna vullen we de aanvraag voor de omgevingsvergunning verder aan en kan deze aanvraag inhoudelijk worden beoordeeld door de gemeente Midden-Groningen.

Omgeving betrekken bij uitwerking plan
De omgeving kan betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan, de bouw van het zonnepark en in de exploitatiefase van het project. Als initiatiefnemers overleggen we graag met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties, over wat zij belangrijk vinden om in het plan op te nemen. Duurzaam Menterwolde, Novar en Pure Energie horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in het uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparknoordbroek.nl.

Meer over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten hieronder. Via de nieuwsbrief blijft u eenvoudig per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan deze pagina.