Stand van zaken

Laatste update: 17 mei 2024

Aanvraag omgevingsvergunning ingediend
Eind 2023 dienden we de aanvraag voor de omgevingsvergunningen in bij de gemeente Midden-Groningen. Deze aanvraag was nog niet compleet. Onder andere het landschappelijk inpassingsplan moest nog worden toegevoegd. Dat plan is nu afgerond en hebben we toegevoegd aan de aanvraag voor de omgevingsvergunningen, samen met andere details en documenten die bij een dergelijke aanvraag horen. Onze aanvraag is nu compleet. De volgende stap is dat de gemeente ons plan beoordeelt en besluit de omgevingsvergunningen in ontwerp te verlenen of dat niet te doen. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang. Meer over de landschappelijke inpassing van het zonnepark leest u hier.  

Informatieavond over concretere plan
Het plan voor Zonnepark Noordbroek hebben we concreter gemaakt. Met name over de landschappelijke inpassing en de toevoeging van natuurlijke elementen in en rond het zonnepark is nu meer bekend. Hierbij hebben we vragen, zorgen en opmerkingen van inwoners en maatschappelijke organisaties vertaald naar concrete maatregelen in het plan. Op 6 mei 2024 hielden we een informatieavond waarop we ons concretere plan voor het zonnepark toelichtten. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht

Meer over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten hieronder. Via de nieuwsbrief blijft u eenvoudig per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan deze pagina.