Gedragscode Zon op Land

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we de komende jaren in Nederland veel meer schone energie opwekken uit natuurlijke bronnen: zon, wind, bodem, water en biomassa. Deze overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte, waardoor het Nederlandse landschap in de nabije toekomst op veel plekken gaat veranderen. Daarbij worden bepaalde stukken grond anders benut dan voorheen, bijvoorbeeld voor zonneparken. Dat leidt soms tot vragen en wensen bij omwonenden en natuur- en milieuorganisaties: over het te makkelijk kiezen voor waardevolle gebieden, over de natuur in een zonnepark, over verlies aan bodemkwaliteit of over de betrokkenheid van omwonenden.

Bij de ontwikkeling van Zonnepark Noordbroek houden de initiatiefnemers zich aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar. In deze gedragscode hebben Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuurmonumenten, vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, de Vogelbescherming en de leden van de branchevereniging Holland Solar onder meer afgesproken om met zonneparken de natuur te ontzien en nog beter rekening te houden met de omwonenden.