Lokaal eigendom

Via coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde komt 50 procent van Zonnepark Noordbroek in lokaal eigendom. Daarvoor hebben Duurzaam Menterwolde, Novar en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit betekent dat ook 50 procent van de inkomsten van het zonnepark via Duurzaam Menterwolde beschikbaar is voor de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door financiële bijdragen vanuit het zonnepark aan lokale projecten. Inwoners uit de omgeving kunnen hiervoor suggesties aandragen bij Duurzaam Menterwolde. Het bestuur van de coöperatie gaat over de exacte invulling nog met haar leden in gesprek. Daarnaast betekent lokaal eigendom ook gezamenlijk ondernemerschap: samen ontwikkelen, bouwen en beheren. Duurzaam Menterwolde, Novar en Pure Energie ontwikkelen, bouwen en exploiteren het zonnepark daarom gezamenlijk, zo is afgesproken.