2022 01 11 Inrichtingsplan met referentiebeelden

Zonnepark Noordbroek

In samenwerking met duurzaam energiebedrijf Pure Energie, Bronnen VanOns en energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde wil familie Ten Have een zonnepark realiseren op een van haar akkerbouwpercelen aan de Pastorieweg in Noordbroek.