Aandacht voor landschap en natuur

Zicht beperken, open landschap behouden, bijdrage aan natuur

In overleg met betrokkenen uit de omgeving, de gemeente en provincie wordt er een landschappelijk inpassingsplan voor het zonnepark gemaakt. De uitgangspunten hiervoor zijn dat het zicht op de panelen voor omwonenden zo beperkt mogelijk is, dat het open landschap zoveel mogelijk behouden blijft en dat het zonnepark een bijdrage kan leveren aan de natuur. Bij dat laatste punt hebben we met name aandacht voor de akkervogels en betrekken daarom Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels bij het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan. Dit zijn aandachtspunten die omwonenden en maatschappelijke organisaties meegaven in de afgelopen periode. Verder houden Duurzaam Menterwolde, Novar en Pure Energie zich aan de landelijke Gedragscode Zon op Land.