Aandacht voor akkervogels

Zicht beperken, open landschap behouden, beter voor akkervogels

In overleg met betrokkenen uit de omgeving is een landschappelijk inpassingsplan voor het zonnepark gemaakt. We hebben ons erop gericht dat het zicht op de panelen voor omwonenden zo beperkt mogelijk is, dat het open landschap zoveel mogelijk behouden blijft en dat een flink deel van het plangebied van het zonnepark geschikt is voor akkervogels. Dit zijn aandachtspunten die omwonenden en maatschappelijke organisaties ons meegaven. Met name voor de akkervogels heeft Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels ons goed van advies voorzien. Verder houden we ons aan de landelijke Gedragscode Zon op Land.

Bovengenoemde doelen bereiken we door de volgende maatregelen te nemen (zie ook de plattegrond van het zonnepark onderaan deze pagina):

  • Het hoogste punt van de zonnepanelen is 1,80 meter boven maaiveld. Het plangebied ligt ook iets lager dan de Pastorieweg waaraan het zonnepark is beoogd. De begroeiing die we rondom het zonnepark plaatsen, wordt maximaal circa 2 meter hoog.

  • De afstand tussen de Pastorieweg en de eerste rij panelen is 30 meter. Deze ruimte wordt vanaf de Pastorieweg gezien eerst ingericht met een 5 meter brede sloot, dan een 20 meter brede strook van akkerbloemen en vervolgens een 5 meter brede strook van ruigte (inheemse struiken, kruidachtigen) om zicht op de panelen te beperken.

  • De sloten rondom het zonnepark worden 5 meter breed met een ecologisch ingerichte oever. Door deze brede sloten hoeft er geen hek rondom het zonnepark. Op de oevers aan de oost-, west- en zuidzijde komt begroeiing (met name rietbegroeiing) die het zicht op de panelen beperkt. Aan de oostzijde komt daarnaast over de gehele lengte een 10 meter brede strook van kruidenrijk grasland.

  • In de zuidoostelijke hoek van het zonnepark komt een fauna-akker van 1,6 hectare groot. Hier staan dus geen zonnepanelen.

  • Tussen de meeste rijen zonnepanelen blijft 2 meter vrije ruimte. In deze tussenruimte groeit een mengsel van kruiden en grassen. Doordat er eveneens ruimte zit tussen de afzonderlijke zonnepanelen, bereiken zonlicht en regenwater ook de bodem onder de panelen waardoor hier tevens kruiden en grassen groeien.
    In de zuidelijke 25 procent van het plangebied, naast de fauna-akker, is de ruimte tussen de rijen zonnepanelen groter. Vanaf de zuidrand is over een lengte van 136 meter de ruimte tussen de rijen 5 meter. Daarop volgt over een lengte van 104 meter een ruimte tussen de rijen van 3,5 meter. De fauna-akker en deze grotere tussenruimtes zijn bedoeld om ruimte te geven aan akkervogels.

  • Van de noordelijke zijde (Pastorieweg) van het zonnepark tot aan de fauna-akker loopt een strook van 20 meter breed zonder zonnepanelen. Hier groeien akkerbloemen. Deze strook ligt boven een drukleiding waardoor hier geen zonnepanelen mogen staan.

  • Door dit plan staan op 42 procent van het plangebied van circa 38 hectare groot geen zonnepanelen.

  • We maken een beheerplan om al deze elementen te beheren. Dit zorgt ervoor dat het eruit komt te zien zoals is bedoeld en dat er geen wildgroei ontstaat.

Op onderstaande plattegrond van het zonnepark staan de maatregelen aangegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten). Onder de plattegrond vindt u visualisaties van het zonnepark. 

Klik hier om het volledige landschappelijk inpassingsplan te downloaden.

2022 01 11 Inrichtingsplan met referentiebeelden

Visualisaties

We hebben visualisaties gemaakt van het zonnepark, zodat duidelijk wordt wat er wel en niet is te zien van het zonnepark. Deze visualisaties vindt u hieronder.

Visualisatie nabij adres Pastorieweg 6
In onderstaande visualisatie kijkt u vanaf ongeveer het adres Pastorieweg 6 naar het zonnepark. Als u op onderstaande afbeelding klikt, wordt de afbeelding groter. U kunt dan ook inzoomen. In de visualisatie is de landschappelijke inpassing zoals hierboven omschreven ook zichtbaar. Op deze visualisatie is te zien dat de zichtlijn op het dorp Noordbroek behouden blijft doordat er over het zonnepark heen wordt gekeken.

2021 08 27 Pastorieweg 6 visualisatie 3 

Visualisatie vanaf viaduct over N33 in de Pastorieweg
In onderstaande visualisatie kijkt u vanaf het viaduct over de N33 in de Pastorieweg naar het zonnepark. Als u op onderstaande afbeelding klikt, wordt de afbeelding groter. In de visualisatie is de landschappelijke inpassing zoals hierboven omschreven ook zichtbaar. 

Viaduct visualisatie

Visualisatie vanaf viaduct over N33 in de Pastorieweg: ingezoomd
In onderstaande visualisatie kijkt u vanaf dezelfde plek op het viaduct over de N33 in de Pastorieweg naar het zonnepark, maar dan is er verder ingezoomd op met name het gebied tussen de Pastorieweg en de eerste rijen zonnepanelen. Als u op onderstaande afbeelding klikt, wordt de afbeelding groter. In de visualisatie is de landschappelijke inpassing zoals hierboven omschreven ook zichtbaar. Te zien is dat de afstand tussen de Pastorieweg en de panelen groot is en dat de lage landschappelijke inpassing het zicht op de panelen wegneemt. Daardoor blijft de openheid van het landschap behouden.

2022 01 22 visualisatie viaduct ingezoomd 3