Aandacht voor landschap en natuur

Zicht beperken, open landschap behouden, bijdrage aan natuur

In overleg met betrokkenen uit de omgeving willen we een landschappelijk inpassingsplan voor het zonnepark maken. We richten ons erop dat het zicht op de panelen voor omwonenden zo beperkt mogelijk is, dat het open landschap zoveel mogelijk behouden blijft en dat het zonnepark een bijdrage kan leveren aan de natuur. Dit zijn aandachtspunten die omwonenden en maatschappelijke organisaties ons meegaven in de afgelopen periode. Verder houden we ons aan de landelijke Gedragscode Zon op Land.