Het zonnepark

Locatie

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt langs de Pastorieweg, nabij de N33 in Noordbroek, gemeente Midden-Groningen. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 38 hectare, waarvan minimaal 25 procent wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing. Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks ongeveer 50 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Op onderstaande plattegrond is het plangebied aangegeven met het oranje vlak en daaronder kunt u een aantal visualisaties zien van het zonnepark (tekst loopt door onder de plattegrond en de visualisaties)

Ter vergelijking: in 2020 werd in de gehele gemeente Midden-Groningen ruim 588 miljoen kWh gebruikt. Met een opbrengst van circa 50 miljoen kWh per jaar kan Zonnepark Noordbroek daarvan dus ruim 8,5 procent duurzaam opwekken.

Locatie op kaart2

Gaswinning afbouwen en generatie overbruggen

Net als veel inwoners van Noordbroek heeft ook familie Ten Have te maken met de aardbevingsproblematiek en staan zij achter het besluit van het kabinet om de gaswinning in de provincie Groningen af te bouwen en uiteindelijk te stoppen. Om dit te kunnen realiseren, zijn alternatieve bronnen van energie nodig. Familie Ten Have wil haar eigen verantwoordelijkheid daarin nemen en wil daarom graag een zonnepark van circa 38 hectare realiseren op eigen grond.

Daarnaast heeft de familie Ten Have geen opvolging in hun akkerbouwbedrijf. Door de komst van het zonnepark hopen zij een generatie te kunnen overbruggen, zodat hun kleinkinderen straks de keuze hebben om het boerenbedrijf voort te zetten. 

Samenwerking Pure Energie, Bronnen VanOns en Duurzaam Menterwolde

Familie Ten Have heeft zelf geen kennis van de ontwikkeling, bouw en beheer van een zonnepark. Daarom hebben zij in 2019 een overeenkomst gesloten met duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Om het zonnepark lokaal te verankeren, is Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met lokale energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde en Bronnen VanOns. In de samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking.

Lokaal eigenaarschap, omgevingsfonds en natuurontwikkeling

Naast dat het zonnepark veel duurzame elektriciteit opwekt, bevat het plan nog drie belangrijke onderdelen:

  1. Lokaal eigenaarschap
    De helft van het zonnepark wordt eigendom van energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde. Daarmee komt ook de helft van de inkomsten van het zonnepark beschikbaar voor de lokale samenleving. Klik hier om meer te lezen over dit lokaal eigenaarschap.

  2. Omgevingsfonds
    Naast lokaal eigenaarschap stellen we ook ook jaarlijks – voor de duur van 15 jaar - een deel van de inkomsten van het zonnepark beschikbaar aan de omgeving via het omgevingsfonds. Klik hier om meer te lezen over dit omgevingsfonds.

  3. Natuurontwikkeling
    We willen Zonnepark Noordbroek zo goed mogelijk inpassen in het landschap en een bijdrage laten leveren aan de natuur. Klik hier om meer te lezen over de natuurontwikkeling. Op deze pagina vindt u ook visualisaties van het zonnepark.