Lokaal eigenaarschap

Door de samenwerking met coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde komt Zonnepark Noordbroek voor een deel in lokale handen, want Duurzaam Menterwolde wordt mede-eigenaar- en -exploitant van het zonnepark. Dit betekent dat ook een deel van de inkomsten van het zonnepark via Duurzaam Menterwolde direct beschikbaar is voor de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door financiële bijdragen vanuit het zonnepark aan lokale projecten waar inwoners uit de omgeving suggesties voor kunnen aandragen bij Duurzaam Menterwolde.

Het bestuur van de coöperatie gaat over de exacte invulling nog met haar leden in gesprek. Daarnaast betekent lokaal eigenaarschap ook gezamenlijk ondernemerschap: samen ontwikkelen, bouwen en beheren.