50 procent lokaal eigenaarschap

Door de samenwerking met Bronnen VanOns en coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde komt de helft van Zonnepark Noordbroek in lokale handen, want Duurzaam Menterwolde wordt voor 50 procent mede-eigenaar- en -exploitant van het zonnepark. Dit betekent dat ook de helft van de inkomsten van het zonnepark via Duurzaam Menterwolde direct beschikbaar is voor de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door financiële bijdragen vanuit het zonnepark aan lokale projecten waar inwoners uit de omgeving suggesties voor kunnen aandragen bij Duurzaam Menterwolde.

Het bestuur van de coöperatie gaat over de exacte invulling nog met haar leden in gesprek. Daarnaast betekent 50 procent lokaal eigenaarschap ook gezamenlijk ondernemerschap: samen ontwikkelen, bouwen en beheren. Daarom zijn coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie ook samen in gesprek met de omgeving over de verdere uitwerking van het plan.