Presentatie en verslag informatieavond op website

17 mei 2024 Matthijs Oppenhuizen

De presentatie en het verslag van de informatieavond op 6 mei 2024 staan op deze website. Verder gaat het in dit nieuwsbericht over het plan voor landschappelijke inpassing van het zonnepark, hoe Noordbroek kan profiteren van de opbrengsten van het zonnepark en de vervolgstappen die we zetten.

Presentatie en verslag informatieavond op website
Op 6 mei 2024 hielden we in MFC De Noordsuythoeve een informatieavond over Zonnepark Noordbroek. De presentatie die we hebben gegeven, staat zoals toen toegezegd op onze website. Klik daarvoor hier. De presentatie staat onder het kopje ‘Presentaties & verslagen informatieavonden’. Daar vindt u ook een verslag dat we van deze informatieavond hebben gemaakt. In dat verslag gaat het vooral over de vragen en opmerkingen die vanuit de zaal kwamen en onze reactie daarop.

Samenvatting plan landschappelijke inpassing op website
Op de informatieavond vertelden we meer over de landschappelijke inpassing van het zonnepark, dus hoe het zonnepark eruit komt te zien. Ons doel is om het zicht op de panelen zoveel mogelijk te beperken, het open landschap te behouden en een bijdrage te leveren aan de natuur (met name de akkervogels). Hoe we dit doen, staat in het landschappelijk inpassingsplan. Dit plan staat samengevat in de presentatie die we tijdens de informatieavond gaven en ook op deze pagina op onze website. Daar vindt u verder verschillende afbeeldingen en een plattegrond van het zonnepark uit het plan. Het plan voor de landschappelijke inpassing is het resultaat van overleg dat we sinds oktober 2023 hebben gevoerd met de landschapsdeskundigen van de provincie en de gemeente.

Opbrengsten voor Noordbroek
Tijdens de informatieavond ging het vaak over de opbrengsten vanuit het zonnepark voor Noordbroek. Een belangrijk onderdeel van Zonnepark Noordbroek is immers dat de lokale energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde voor 50 procent eigenaar wordt van het zonnepark. Daarmee heeft de coöperatie ook 50 procent van de opbrengsten van het zonnepark. Via Duurzaam Menterwolde blijven deze opbrengsten in Noordbroek. 

Waaraan de opbrengsten uit het zonnepark worden besteed, bepaalt Duurzaam Menterwolde graag samen met inwoners en verenigingen uit Noordbroek. Wie daarvoor ideeën heeft, is van harte uitgenodigd om deze ideeën te delen met Duurzaam Menterwolde. Dit is ook tijdens de informatieavond benadrukt.

Tijdens de informatieavond werd gevraagd of we een inschatting kunnen geven hoeveel geld er dan beschikbaar is voor Noordbroek. Dat kunnen we nu nog niet. We zijn er nu mee bezig om omgevingsvergunningen te verkrijgen zodat we het zonnepark überhaupt mogen bouwen. Pas over langere tijd, als het zonnepark mag worden gebouwd, kopen wij dan bijvoorbeeld zonnepanelen en doen we andere investeringen om het zonnepark te bouwen. De marktomstandigheden op dat moment bepalen voor een groot deel wat de opbrengsten vanuit het zonnepark worden. Zo schommelde de prijs van de zonnepanelen de afgelopen jaren flink met uitschieters omhoog en omlaag. Dat kan veel invloed hebben op hoeveel wij moeten investeren voor de bouw en dus de uiteindelijke opbrengsten van het zonnepark. Ook de SDE++-subsidie en de stroomprijs speelt een rol in de uiteindelijke opbrengsten. 

Zoals we tijdens de informatieavond zeiden: als het zonnepark er komt, zullen er opbrengsten zijn. Want zonder voldoende opbrengsten in het vooruitzicht kan het zonnepark niet worden gebouwd. Ook zullen dit opbrengsten zijn waarmee in Noordbroek zinvolle dingen kunnen worden gedaan. 

We vullen aanvraag omgevingsvergunningen verder aan
Eind 2023 dienden we de aanvraag voor de omgevingsvergunningen in bij de gemeente Midden-Groningen. Deze aanvraag was nog niet compleet. Onder andere het landschappelijk inpassingsplan moest nog worden toegevoegd. Dat plan is nu dus afgerond en hebben we toegevoegd aan de aanvraag voor de omgevingsvergunningen, samen met andere details en documenten die bij een dergelijke aanvraag horen. Onze aanvraag is nu compleet. De volgende stap is dat de gemeente ons plan beoordeelt en besluit de omgevingsvergunningen in ontwerp te verlenen of dat niet te doen. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.