Omgevingsfonds

Naast lokaal eigenaarschap stellen we ook jaarlijks – voor de duur van 15 jaar - een deel van de inkomsten van het zonnepark beschikbaar aan de omgeving via het omgevingsfonds. De bijdrage vanuit het zonnepark aan dit fonds is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar (conform de richtlijn in het landelijke Klimaatakkoord).

De precieze hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het fonds is dus afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die in het voorgaande jaar is opgewekt door het zonnepark. Maar om een indicatie te geven: we verwachten dat dit zonnepark circa 15.000 MWh per jaar kan opwekken. Als het zonnepark in een jaar 15.000 MWh opwekt, gaat er dat jaar dus 7.500 euro naar het omgevingsfonds.

Wat ons betreft bepaalt de lokale gemeenschap grotendeels zelf hoe het omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het dorpshuis of het organiseren van sociale activiteiten. We voeren hierover graag het gesprek met de omgeving; inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente. We nemen het initiatief om hierover het gesprek met de gemeenschap te voeren.